Osobiste
User menu

Rozwijanie szablonów

Z Ancestris

We wprowadzonym na tej stronie tekście źródłowym zostaną rozwinięte wszystkie szablony. Rozwinięte także zostaną funkcje parsera takie jak {{#if...}} i zmienne jak {{CURRENTDAY}} – w zasadzie prawie wszystko w podwójnych nawiasach klamrowych. Wykonywane jest to poprzez wywołanie odpowiedniego przebiegu (etapu) parsera z samego MediaWiki.

Rozwijanie szablonów

 

 

 

 

Narzędzia