Osobiste
User menu

Punkty za edycje

Z Ancestris

Punkty za edycje naliczane są następującą metodą:

  • 1 punkt za każdą edytowaną unikalną stronę
  • pierwiastek kwadratowy z (ogólna liczba edycji) - (wszystkich unikalnych stron) * 2

Taki sposób naliczania pozwala wyważyć różnorodność edycji względem liczby edycji. Zasadniczo wynik uzależniony jest od liczby edytowanych unikalnych stron z uwzględnieniem dużej liczby edycji – zakładając wyższą wartość tworzenia nowych artykułów.

Ostatnich 7 dni (50 najlepszych)

Ostatnich 30 dni (50 najlepszych)

Cała aktywność (50 najlepszych)

Narzędzia