Osobiste
User menu

Dokumentacja wtyczek

Z Ancestris

Co to jest wtyczka?

Wtyczka to rozszerzenie oprogramowania, które dodaje nowe specyficzne właściwości do Ancestris. W ten sposób możesz modyfikować swoje oprogramowanie genealogiczne. Potrzebujesz narzędzia do stworzenia strony internetowej? Jest do tego odpowiednia wtyczka. Chcesz program do sprawdzenia integralności Twojej genealogii? Jest do tego odpowiednia wtyczka. Itd.

Spis treści


Najpierw, musimy wiedzieć, jak instalować, odinstalowywać i jak kasować wtyczki.

Następnie, tutaj jest lista wtyczek które posiadają swoją własną dokumentację. Istnieje więcej wtyczek niż na na liście, ale wciąż poszukujemy osób które napiszą o nich dobre strony informacyjne. Pomoc jest potrzebna ;-)


Zarządzanie wtyczkami

Ancestris to elastyczne oprogramowanie dzięki wtyczkom.

Aby nimi zarządzać, przejdź do menu Narzędzia > Wtyczki:

Menu wtyczek (kliknij by powiększyć)

Zobaczysz poniższe okno:

Okno zarządzania wtyczkami (kliknij by powiększyć)

Ogólny układ jest taki sam na każdej zakładce. Po lewej znajdują się wtyczki, po prawej znajduje się opis konkretnej wtyczki.

Jak widać, jest 5 zakładek w tym oknie:

Aktualizacja

Wskaże Ci, kiedy są dostępne aktualizacje dla zainstalowanych wtyczek.

Okno aktualizacji (kliknij by powiększyć)

Jeśli wybrałeś automatyczne aktualizacje, nie będziesz musiał korzystać z tej karty. Ale jeśli zdecydujesz się nie sprawdzać automatycznie dostępności aktualizacji, wtedy znajdziesz je tutaj wszystkie.

Teraz możesz zaznaczyć pole wyboru przy każdej wtyczce którą chcesz zaktualizować, a następnie kliknąć na przycisk "Aktualizacja".

Dostępne wtyczki

Lista dostępnych wtyczek, których jeszcze nie zainstalowałeś.

Okno dostępnych wtyczek (kliknij by powiększyć)

On the left part of the window, you'll see all the available plugins you have not installed yet. If you click on the plugin's name you will have a short description of it on the right part of the window.

To install one, just click the checkbox in front of it and then click on the Install button. Note: you can install as much plugins as you want in the same time. Just select all you want and click the "Install" button.


Pobrano

Pozwala na zarządzanie zewnętrznymi wtyczkami.

Okno Pobranych wtyczek (kliknij by powiększyć)

Ta zakładka pozwala na na instalowanie innych wtyczek niż oficjalne (np. nieoficjalne wtyczki, wersje beta, wtyczki napisane przez Ciebie...)

Kliknij na przycisk "Dodaj wtyczki ..." a potem wybierz plik z dysku. Następnie zobaczysz wybraną wtyczkę w lewej części okna. Dla dostępnych wtyczek, zaznacz ją i wciśnij "Instaluj" by ją zainstalować.


Zainstalowano

Ta zakłada wyświetla listę już zainstalowanych wtyczek, ponieważ już masz zainstalowane wtyczki (tak, naprawdę!).

Okno zainstalowanych wtyczek (kliknij by powiększyć)

Po lewej stronie okna zobaczysz wszystkie zainstalowane wtyczki i można zweryfikować czy są one aktywne czy nie.

  • Aktywne wtyczki posiadają zielony znaczek na końcu linii.
  • Nieaktywne wtyczki otrzymują niebieską strzałkę kosza na końcu linii i są wyświetlone na szaro.

Aby aktywować nieaktywną wtyczkę, zaznacz ją i wciśnij przycisk "Aktywuj".

Aby dezaktywować aktywną wtyczkę, zaznacz ją i wciśnij przycisk "Zezaktywuj".

Jeśli chcesz usunąć wtyczkę, zaznacz ją i wciśnij przycisk "Odinstaluj".


Ustawienia

Tutaj można wybrać jak i kiedy dostępne aktualizacje mają być dokonane...

Okno ustawień wtyczek

W górnej części okan można zobaczyć miejsce gdzie aktualizacje są sprawdzane. W większości przypadków, nic nie trzeba tutaj zmieniać!

W dolnej części można wybrać i zaznaczyć przedział czasowy do aktualizacji .

Jeśli Twój komputer jest za serwerem proxy, możesz ustawić parametry połączenia klikając przycisk "Proxy...". W większości przypadków domyślne ustawienia powinny działać poprawnie.

Kiedy już zmienisz ustawienia najprawdopodobniej zostaniesz poproszony o uruchomienie programu Ancestris ponownie by zmienuy mogły być aktywowane.

Powrót do "Menu Dokumentacji"


Lista wtyczek
Ta strona jest w trakcie pracy. Jeśli nie znajdziesz na niej tego czego szukałeś, prosimy odwiedzić naszą wcześniejszą stronę ancestris.org.
  • Tę stronę ostatnio zmodyfikowano 11:33, 7 lip 2016.
  • Tę stronę obejrzano 1673 razy.